Skip to content Skip to footer
O nama - Kuca ljudskih prava Banja Luka
Kuca ljudskih prava - O nama (krug 2)
DJELOVANJE

Međunarodna mreža

Dio smo međunarodne Mreže Kuća ljudskih prava. Kuće ljudskih prava su koalicije organizacija civilnog društva koje rade zajedno na unapređenju ljudskih prava. Blisko sarađujemo sa Fondacijom Kuća ljudskih prava koja štiti, osnažuje i podržava branitelje i braniteljke ljudskih prava i njihove organizacije. Fondacija okuplja organizacije u kuće ljudskih prava i ujedinjuje ih u međunarodnu Mrežu kuća ljudskih prava. Ona radi sa organizacijama civilnog društva na uspostavljanju i podršci kućama ljudskih prava kao bazama za aktivnosti koje su vezane za ljudska prava.

Ukratko o nama

Zajedno do boljeg društva!

Kuća ljudskih prava Banja Luka je nezavisna koalicija više organizacija, čija je osnovna svrha da konsoliduje napore organizacija koje se bave ljudskim pravima vezane za unapređene osnovnih prava i sloboda i zadovoljavanje potreba lokalne zajednice.

Naša Kuća je nevladina, nestranačka i neprofitna koalicija, osnovana na neodređeno vrijeme. Zalažemo se za ostvarivanje slobodnog, otvorenog, pluralističkog, demokratskog, ravnopravnog i inkluzivnog društva zasnovanog na poštovanju, zaštiti i promociji najviših standarda i normi ljudskih prava i sloboda.

U Banjoj Luci osnovana nova Kuća ljudskih prava
kako radimo

Koja su naša osnovna načela djelovanja?

U našem djelovanju se rukovodimo sa načelom nezavisnosti, načelom demokratske organizacije, načelom neprofitnosti, načelom nestranačja i načelom slobodnog učestvovanja u javnom životu.

Kuća ljudskih prava ostvaruje svoje ciljeve u oblasti civilnog društva, a osnovni ciljevi naše Kuće su:

  • ostvarivanje slobodnog, otvorenog, pluralističkog, demokratskog, ravnopravnog i inkluzivnog društva zasnovanog na poštovanju, zaštiti i promociji najviših standarda i normi ljudskih prava i sloboda, smanjenje društvenih nejednakosti, promovisanje izgradnje države blagostanja i socijalne pravde, i borba protiv svih oblika diskriminacije i socijalne isključenosti;
  • jačanje i pružanje podrške procesu demokratizacije i vladavine prava i podsticanje građana na aktivnije učešće u procesima donošenja odluka;
  • unapređenje razumijevanja državnih institucija i nedržavnih organa i organizacija za zaštitu ljudskih prava, kao i podsticanje međusobne saradnje organizacija za ljudska prava i svestrane i slobodne komunikacije među njima povodom ljudskih prava, a pogotovo onih koja proističu iz Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima, Međunarodnog pakta o ekonomskim, socijalnim i kulturnim pravima, Konvencije za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda, te Revidirane Evropske socijalne povelje;
  • informisanje, podučavanje i razvijanje svijesti građana o sadržini i zaštiti ljudskih prava;
  • unapređenje zaštite građana iz oblasti ljudskih prava;
  • povećanje obima zaštite ljudskih prava na području Bosne i Hercegovine.
NEZAVISNOST

Načelo nezavisnosti predstavlja princip prema kojem Skupština Kuće samostalno utvrđuje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, unutrašnju organizaciju i samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s osnovnim vrijednostima Ustava Republike Srpske, Ustava Bosne i Hercegovine i zakonima u Bosni i Hercegovini.

DEMOKRATSKA ORGANIZACIJA

Načelo demokratske organizacije predstavlja princip prema kojem sa Kućom upravljaju članovi tako da unutrašnja organizacija Kuće mora biti zasnovana na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina izražavanja volje članova.

SLOBODNO DJELOVANJE

Načelo slobodnog učestvovanja u javnom životu predstavlja princip prema kome Kuća učestvuje u razvoju, praćenju, sprovođenju i vrednovanju zakonodonosilačkih rješenja i javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja te izražava svoja stajališta, mišljenja i preduzima inicijative o pitanjima iz svog polja djelovanja i u skladu sa svojim interesima.

NEPARTIJSTVO

Načelo nestranačja/nepartijstva predstavlja princip prema kome Kuća ne podržava niti zastupa interese bilo koje političke organizacije u Bosni i Hercegovini, niti daje podršku političkim strankama, samostalnim kandidatima ili koalicijama u okviru njihove političke borbe.

NEPROFITNOST

Načelo neprofitnosti predstavlja postulat prema kome Kuća nije osnovana sa svrhom sticanja dobiti.

Icon

Helsinški parlament građana Banja Luka

Organizacija koja podržava i stimuliše autonomnost i slobodu svih građana uključivanjem marginalizovanih društvenih grupa u demokratske procese, naročito žena i mladih.
Više
Icon

Transparency International u Bosni i Hercegovini

Punopravni ogranak globalnog Transparency International pokreta s vizijom svijeta u kojem su vlada, poslovni sektor, civilno društvo i svakodnevni život ljudi oslobođeni korupcije.
Više
Icon

Centar za životnu sredinu

Organizacija koja je svojim osnivanjem i djelatnošću jasno fokusirana na pitanja oblasti životne sredine.
Više
Icon

Zdravo da ste

Grupa profesionalaca, volontera i posvećenih pojedinaca koja pomaže ljudima u nevolji i onima kojima je potrebna podrška u razvoju.
Više
Icon

Banjalučki centar za ljudska prava

Nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana radi unapređenja i boljeg razumijevanja ljudskih prava i borbe za ljudska prava.
Više
Informacije

Ukoliko Vas zanima više o Kući ljudskih prava, želite da sarađujemo ili da Vaša organizacija postane članica Kuće, pošaljite nam poruku ili nas nazovite.

Kontakt

Srpska 5, 78000 Banja LukaRepublika Srpska/Bosna i Hercegovina
Skip to content