Skip to content Skip to footer
Slide 1
KUĆA LJUDSKIH PRAVA
BANJA LUKA

Koalicija organizacija civilnog društva koje rade zajedno na unapređenju i promociji ljudskih prava.

Koalicija organizacija civilnog društva koje rade zajedno na unapređenju i promociji ljudskih prava.

Koalicija organizacija civilnog društva koje rade zajedno na unapređenju i promociji ljudskih prava.

Otkrij

Šta je to Kuća ljudskih prava Banja Luka?

Kuća ljudskih prava Banja Luka je koalicija organizacija civilnog društva koje rade zajedno na unapređenju i promociji ljudskih prava.

Našu Kuću je 2023. godine osnovalo pet organizacija (Helsinški parlament građana, Centar za životnu sredinu, Transparency International BiH, Zdravo da ste i Banjalučki centar za ljudska prava) a prijem u Kuću je slobodan za sve druge organizacije koje ispune kriterijume za članstvo. 

Icon

Helsinški parlament građana Banja Luka

Organizacija koja podržava i stimuliše autonomnost i slobodu svih građana uključivanjem marginalizovanih društvenih grupa u demokratske procese, naročito žena i mladih.
Više
Icon

Transparency International u Bosni i Hercegovini

Punopravni ogranak globalnog Transparency International pokreta s vizijom svijeta u kojem su vlada, poslovni sektor, civilno društvo i svakodnevni život ljudi oslobođeni korupcije.
Više
Icon

Centar za životnu sredinu

Organizacija koja je svojim osnivanjem i djelatnošću jasno fokusirana na pitanja oblasti životne sredine.
Više
Icon

Zdravo da ste

Grupa profesionalaca, volontera i posvećenih pojedinaca koja pomaže ljudima u nevolji i onima kojima je potrebna podrška u razvoju.
Više
Icon

Banjalučki centar za ljudska prava

Nevladina, nestranačka i neprofitna organizacija osnovana radi unapređenja i boljeg razumijevanja ljudskih prava i borbe za ljudska prava.
Više

POSLJEDNJE NOVOSTI IZ KUĆE LJUDSKIH PRAVA BANJA LUKA

ZANIMAJU TE LJUDSKA PRAVA?

Uvijek smo otvoreni za nove ideje, saradnju i nove organizacije.

Pošalji nam poruku da se nađemo i vidimo kako možemo da sarađujemo.

organizacija
0
pokrenute inicijative
0
aktivistkinja i aktivista
0 +
projekta
0
Skip to content