Skip to content Skip to footer
Zaštita prava novinara i aktivista nakon rekriminalizacije klevete
Zaštita prava novinara i aktivista nakon rekriminalizacije klevete
Vrijeme velike represije i udara na ljudska prava i slobode u Bosni i Hercegovini, prije svega u Republici Srpskoj, je uveliko najavljeno, a prema svemu sudeći ono je i započelo.…
Analiza propisa u vezi sa seksualnom iznudom
Analiza propisa u vezi sa seksualnom iznudom (Sextortion)
Seksualna iznuda (Sextortion) je specifičan oblik seksualnog zlostavljanja i iskorištavanja koji u sebi ima elemente rodno zasnovanog nasilja i korupcije. Upravo iz tih razloga možemo reći da se radi o…
Priručnik za pravnike i saradnike u pravnim pitanjima
Priručnik za pravnike i saradnike u pravnim pitanjima iz oblasti rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada u BiH
Priručnik za pravnike i saradnike* u pravnim pitanjima iz oblasti rodno zasnovane diskriminacije u oblasti rada u Bosni i Hercegovini (u daljem tekstu: Priručnik) trebalo bi da posluži kao vodič…
Skip to content