Skip to content Skip to footer

Javna montaža – Dokumentarni film „Piralen naš svagdašnji – 2”

Javna montaža dokumentarnog filma „Piralen naš svagdašnji – 2”  ponovo je u javnosti otvorila pitanje koliko će vremena proći prije nego nadležne institucije na nivou Banjaluke i bh entiteta Republika Srpska izvršiti remedijaciju terena u okviru Poslovne zone Incel i okolnog područja, odnosno ukloniti zemljište onečišćeno kancerogenim uljem.

U filmu se podsjeća da je piralen u tlo iscurio nakon požara u bivšem postrojenju Energetike zbog  nezakonite sječe transformatora 2019. godine, te da u BiH ne postoje postrojenja koja bi ga mogla uništiti.

Pet godina od izbijanja požara koji je rezultirao ekološkim incidentom  utvrđena je metodologija i osiguran novac za uklanjanje samo dijela kontaminiranog zemljišta koje je u vlasništvu RS-a. Ostatak kontaminiranog područja u vlasništvu je privatnih kompanija koje za sada nisu iskazale interes za njegovu remedijaciju, niti ih je na to obavezala ni gradska ekološka inspekcija niti Inspektorat RS-a.

Rasprava nakon javne montaže na kojoj je prikazana radna verzija dokumentarnog filma ukazala je da građani, novinari i aktivisti i dalje žele odgovore zašto se remedijacija ne vrši u skladu sa zakonskim normativima? Zašto aktuelni gradonačelnik Banjaluke ignoriše postojanje piralena i zašto gradska vlast , krijući se iza potrebe izgradnje novog industrijskog postrojenja u PZ Incel, okreće glavu od činjenice da se onečišćeno zemljište razvozi bez ikakve kontrole na rubna područja Banjaluke i tamo odlaže?

Prisutni su predložili da se u konačnoj verziji filma dodatan fokus stavi na činjenicu da neposredno uz PZ Incel niče novo stambeno naselje, da je već izgrađena škola, a da nije prethodno urađen novi monitoring zemljišta i utvrđeno koliki je nivo zagađenosti.

Također je ukazano na potrebu da se podvuče i pitanje odgovornosti svih nivoa vlasti koje vrše ekološko nasilje nad građanima svjesno ignorišući dugoročne posljedice izloženosti zagađenju zemlje , vode i zraka piralenom.

Autorice/ autori filma naglasili su da su tokom rada bili suočeni sa „zidom šutnje“ kako od strane direktora PZ Incel, gradskih vlasti i ministarstva za građevinarstvo i ekologiju RS koji su odbili razgovarati o ovom problemu.

Prisutni su bili po prvi put u prilici da prisustvuju javnoj montaži dokumentarnog filma i  da svojim sugestijama sudjeluju u izradi njegove konačne verzije pogotovo zbog činjenice da je riječ o pitanju koje se direktno tiče života i zdravlja u njihovoj lokalnoj zajednici i ekološkom problemu koje za sobom, ne bude li riješen, ostavlja trajne posljedice po životnu sredinu.

Konačna verzija ovog dokumentarnog filma biće gotova do kraja februara, a za one koji nisu vidjeli mogu dole pogledati prvi dio ” Piralen naš svagdašnji”

Tekst preuzet sa: www.ziviljudi.ba
Skip to content