Skip to content Skip to footer

Upućeno pismo namjere i preduzeti koraci za uspostavljanje registra donora matičnih ćelija

Nakon što su Kuća ljudskih prava Banja Luka (Helsinški parlament građana Banja Luka, UG „Zdravo da ste”, Banjalučki centar za ljudska prava, Centar za životnu sredinu, Transparency International BiH), Fondacija Udružene žene, UG „M’UDAR” i Organizacija amputiraca UDAS Republike Srpske, 6. novembra 2023. godine podnijeli Inicijativu za uspostavljanje registra donora matičnih ćelija danas smo dobili zvanični odgovor od Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske da je preduzeto niz aktivnosti na realizaciji.

„Ministarstvu zdravlja Republike Srbije upućeno je Pismo namjere za tehničku pomoć u uspostavljanju Registra, čime bi se otvorila mogućnost da davaoci iz Republike Srpske mogu postati dio Registra davalaca matičnih ćelija hematopoeze Srbije, a nakon proširenja saradnje u oblasti transplantacije matičnih ćelija zaključivanjem adekvatnih sporazuma. Njima bi se bliže uredio način postupanja prilikom sprovođenja neophodnih dijagnostičkih procedura koje podrazumijevaju pripremu davalaca za davanje matičnih ćelija u skladu sa procedurama Registra i standardima Svjetske asocijacije davalaca matičnih ćelija hematopoeze (WMDA), kao i sam način na koji bi se regulisali troškovi HLA tipizacije davalaca pri pristupanju u Registar davalaca matičnih ćelija hematopoeze  Srbije”, navedeno je u odgovoru Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske.

Takođe, u odgovoru stoji da će JZU Zavod za transfuzijsku medicinu i u narednom periodu nastaviti da radi na razvoju kapaciteta i resursa, kako prostornih tako i kadrovskih za uspostavljanje Laboratorije za HLA tipizaciju tkiva,  ali i Registra dobrovoljnih davalaca koštane srži.

„Uvidjevši da u Republici Srpskoj ne postoji registar donora matičnih ćelija, a podstaknuti slučajevima naših sugrađanki  Danijele i Katarine koje čekaju transplantaciju koštane srži srodnih donora, podnijeli smo Inicijativu da se i u Republici Srpskoj, a po mogućnosti i u cijeloj Bosni i Hercegovini, uspostavi registar donora ili da se razmotre druge mogućnosti koje bi osigurale da osobe oboljele od malignih krvnih bolesti dobiju odgovarajući  tretman i liječenje”, navedeno je u Inicijativi koja je podnesena 6.novembra.

Podsjećamo, pravo na život je jedno od osnovnih ljudskih prava.

Naslovna fotografija: Laboratory Analysis, [Autor: Michal Jarmoluk, fotografija preuzeta sa: Pixabay]

Skip to content