Skip to content Skip to footer

Regionalni izvještaj o braniteljkama i braniteljima ljudskih prava

Objavljen je Regionalni izvještaj o braniteljkama i braniteljima ljudskih prava.

Ovaj Izvještaj sastavljen je na osnovu tematskih izvještaja koje su objavile kuće ljudskih prava Banja Luka, Beograd i Zagreb. Izvještaji u svojoj suštini objašnjavaju poziciju, značajne izazove i prepreke sa kojima se suočavaju branioci i braniteljke ljudskih prava. On objedinjuje pitanja iz ove tri zemlje u kategorijama:

  • Napadi, pretnje i zastrašivanje branitelja i braniteljki ljudskih prava;
  • Učešće u društveno-političkom životu i uključivanje u procese kreiranja javnih politika;
  • Ostvarivanje prava na javno okupljanje i miran protest;
  • Društveni i institucionalni pritisci zajedno sa nedostatkom podrške javnosti za branioce ljudskih prava.

Regionalni izvještaj je nastao sintezom nalaza i zaključaka iz tematskih izvještaja za svaku državu. Metodologija je uključivala sprovođenje kvalitativnog istraživanja kroz polustrukturisane intervjue sa preko 50 organizacija civilnog društva i branitelja i braniteljki ljudskih prava koji su aktivno angažovani u oblastima kao što su prava izbjeglica, migranata i tražilaca azila, ženska ljudska prava, pružanje besplatne pravne pomoći, prava LGBTI+ osoba, tranziciona pravda, zaštita životne sredine, demokratizacija, transparentnost i borba protiv korupcije. Proces je takođe uključivao razmatranje pitanja prava osoba sa invaliditetom i socijalno i ekonomski ugroženih grupa.

Priručnik Fondacije Kuća ljudskih prava, koji obuhvata međunarodne standarde i principe za rad na ljudskim pravima, poslužio je kao vodič tokom pripreme Izvještaja, pomažući u odabiru relevantnih standarda za Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku i Srbiju.

Regionalni izvještaj o braniteljkama i braniteljima ljudskih prava se može preuzeti ovdje.

Skip to content