Skip to content Skip to footer

Kuća ljudskih prava Banjaluka potpisala Apel za usvajanje dodatnog Protokola o pravu na čistu, zdravu i održivu životnu sredinu

Kuća ljudskih prava Banjaluka pridružila je potpis Apelu za donošenje dodatnog protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima o pravu na čistu, zdravu i održivu životnu sredinu. Apel je potpisalo više od 170 organizacija iz Evrope i svijeta, a upućen je ministrima spoljnih poslova i stalnim predstavnicima država članica Savjeta Evrope.

„Štetni uticaji trostruke planetarne krize klimatskih promjena, zagađenja i gubitka bioraznolikosti mogu osjetiti svi ljudi koji žive u državama članicama Savjeta Evrope. Širom kontinenta svake godine više od 300 000 ljudi prerano umre zbog atmosferskog zagađenja.  Ubrzana klimatska kriza potiče toplotne talase bez presedana, dugotrajne suše, porast nivoa mora i katastrofalne šumske požare koji pustoše zajednice i ekosisteme. Kao rezultat toga, mlađe generacije sada odrastaju s novim oblicima anksioznosti.

Zbog razmjera štete za ljude koji žive u Evropi i zbog potrebe da se obezbijedi jedinstven pristup u tumačenju i provedbi prava na čistu i zdravu životnu sredinu, potpisnice Apela od Savjeta Evrope traže da hitno preduzme odlučne korake prema donošenju obavezujućeg pravnog okvira koji priznaje i štiti pravo na čistu, zdravu i održivu životnu sredinu.

Usvajanje dodatnog Protokola uz Evropsku konvenciju o ljudskim pravima pružilo bi najsnažniji i najuticajniji odgovor na ekološku krizu zasnovan na ljudskim pravima, popunjavajući prazninu u zaštiti ljudskih prava, dovodeći do pojašnjavanja potrebnih politika i poticanja odgovornosti koja je ključna za zaštitu sadašnjih i budućih generacija. Takođe bi opremio vlade na kontinentu dodatnim pravnim normama za odbranu svojih politika od zadiranja i zloupotrebe sudskih postupaka od strane korporativnih aktera”, stoji, između ostalog, u Apelu.

Fotografija Luis D. Alvarez, preuzeta sa: Pexels

Skip to content