Skip to content Skip to footer

KLJP: Zaštitimo prirodna bogatstva od nelegalne eksploatacije

Kuća ljudskih prava Banjaluka uputila je danas Ministarstvu energetike i rudarstva RS komentare na nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima sa prijedlogom da se nacrt ili povuče iz dalje procedure ili da se značajno doradi i poboljša.

Kuća ljudskih prava smatra da se predloženim izmjenama ozbiljno dovode u pitanje imovinsko-pravni odnosi između vlasnika zemljišta i potencijalnih investitora, ingerencije lokalnih zajednica, kao i uživanje prava na zdravu životnu sredinu i pravo na zaštitu zdravlja.

Želja za otkrivanjem mineralnih i drugih geoloških resursa, ne smije se pretvoriti u zloupotrebu prirodnih bogatstva Republike Srpske. Isključivanje jedinica lokalne samouprave iz procesa odobravanja za istraživanje, centralizacija upravljanja prirodnim bogatstvima i povećanje najveće dozvoljenje količine mineralne sirovine koja se može uzeti s ciljem ispitivanja, otvara prostor za zloupotrebe koje idu u korist pojedinaca, a na štetu zajednice, te prostor za netransparentno rudarenje i bogaćenje pod izgovorom geološkog istraživanja.

Komentari su dostupni ovdje

Skip to content