Skip to content Skip to footer

Upućeni prijedlozi amandmana na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima RS

Kuća ljudskih prava Banja Luka je uputila prijedloge amandmana na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima Republike Srpske, a u cilju očuvanja i promicanja prava na kvalitet životne sredine i sa tim povezanih prava građana/ki.

Amandmane je pripremio Centar za životnu sredinu, koji je članica Kuće ljudskih prava, a na temelju niza primjedbi koje je ranije podržala i šira javnost.

„Još od izrade Nacrta ovog zakona, pokazalo se da postoji ozbiljna tendencija da se odlučivanje o geološkim istraživanjima de facto potpuno centralizuje u Vladi. Stoga, jedan od naših najvažnijih amandmana odnosi se upravo na omogućavanje ravnopravnog učešća organa lokalne samouprave u odlučivanju o aktivnostimakoje su planirane na njenoj teritoriji”, istakao je Redžib Skomorac, pravni savjetnik Centra za životnu sredinu.

U prilogu pročitajte sve amandmane koji su upućeni na Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o geološkim istraživanjima Republike Srpske: PDF


Nadamo se da će amandmani na Prijedlog zakona, zajedno sa pratećim obrazloženjima, biti uvaženi i podneseni uz Izvještaj relevantnih Radnih tijela Narodne skupštine, pred kojima će ovi amandmani biti predstavljeni prethodno otvaranju sjednice.

Posebno očekujemo da se o dodatnim amandmanima zahtjeva izjašnjavanje poslanika na 10. redovnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske, zakazane za 2. 7. 2024. godine.

Podsjećamo, Centar je i tokom 2022. godine podnosio amandmane na Zakon o geološkim istraživanjima koji je trenutno na snazi, međutim Narodna skupština tada nije glasala o amandmanima.

„Uzevši u obzir da se novim izmjenama i dopunama zakona dodatno produbljuju nedostaci, legitimno očekujemo izjašnjavanje narodnih poslanika o amandmanima jer se tiču oblasti koncesija — oblasti kojoj hronično nedostaje legitimnih javnih politika”, zaključio je Skomorac.

Skip to content